اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه ، بخش عمده ای از رشد خود را مدیون داشتن منابع مالی، منابع طبیعی، کشاورزی و بخش بانکی با سرمایه و منظم می باشد. اقتصاد ترکیه در طی ۱۵ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. استراتژی اقتصادی کلان، سیاست های مالی محتاطانه و اصلاحات اساسی ساختاری همگی به رشد اقتصاد ترکیه کمک چشمگیری کرده و این کشور را به یکی از مهمترین کشورهای اقتصادی دنیا تبدیل کرده است.

این اصلاحات نقش به سزایی در اقتصاد ترکیه داشته است، کشور ترکیه سرمایه های عمومی و ملی را پایه و اساس امور اقتصادی قرار داد و باعث افزایش کارآیی و پیشرفت در بخش مالی شد. اینها در کنار هم، پایه های اقتصادی کشور را تقویت کردند و این امکان را فراهم کردند تا اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ با میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۵.۸ درصد بالاتر از کشورهایی همچون ژاپن، مجارستان، آمریکا و… قرار بگیرد.

عملکرد اقتصادی چشمگیر ترکیه در طی ۱۵ سال گذشته، متخصصان و نهادهای بین المللی را ترغیب کرده است تا پیش بینی های مطمئن و روشنی در مورد آینده اقتصاد ترکیه ترسیم کنند. به عنوان مثال، طبق آمار OECD ، انتظار می رود ترکیه یکی از سریع ترین جهش های اقتصادی را در بین کشورهای عضو OECD  در طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ با متوسط  رشد سالانه  ۴.۹ درصد داشته باشد.

پیش بینی متوسط ​​رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی (٪) در کشورهای عضو OECD برای سالهای ۲۰۱۵ – ۲۰۲۵

به همراه رشد اقتصادی پایدار، ترکیه در امور مالی عمومی خود نیز تجدید نظر کرده است. بدهی عمومی دولت در اتحادیه اروپا از ۷۲.۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲۸.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرد. ترکیه از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۶۰ درصد معیارهای اتحادیه اروپا را برای سهام بدهی های عمومی  خود برآورده کرده است. به همین ترتیب، در طی سالهای ۲۰۰۲ – ۲۰۱۷ ، کسری بودجه ترکیه از بیش از ۱۰ درصد به کمتر از ۳ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافت که این یکی از معیارهای اتحادیه اروپا برای تراز بودجه است.

پیشرفت های قابل توجه در اقتصاد ترکیه نگاه تجارت جهانی را نیز به سوی خود معطوف کرده است. صادرات این کشور تا پایان سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال ۲۰۰۲ ، ۳۶ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، درآمدهای گردشگری که در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ از ۲۲ میلیارد دلار فراتر رفت. پیشرفت های چشمگیر در چنین مدت زمان کوتاهی، ترکیه را در مقیاس اقتصادی جهانی به عنوان یک اقتصاد نوظهور استثنایی ثبت کرده است. براساس آمار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ ، این کشور هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا است.