اقامت موقت ترکیه

اقامت موقت ترکیه

اقامت موقت مدت ترکیه Short-Term Residence Permit In Turkey

اجازه اقامت های موقت مطابق با هدف بازدید کننده خارجی و درخواست آن ها صادر میشود. اجازه اقامت موقت حداکثر برای یک سال صادر می شود. در ادامه لیست افرادی که میتوانند در صورت داشتن شرایط اقامتی (محل مناسب به جهت سکونت)، درخواست اقامت موقت را ارایه نمایند، بررسی می نماییم.

لازم بذکر است قبل از درخواست اقامت موقت، باید مطمئن شوید که حداقل اعتبار گذرنامه شما، ۲ ماه بیشتر از زمان اتمام کارت اقامت درخواستی تان باشد. در موارد خاص، از افراد گواهی عدم سوء پیشینه نیز درخواست می شود که باید در روز ارایه مدارک، آنرا نیز در پرونده خود قرار دهند.

.۱ افراد خارجی که برای تحقیقات علمی به ترکیه می آیند

. ۲افراد خارجی که اقدام به تهیه املاک و مستغلات در ترکیه می نمایند

.۳ افراد خارجی که برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی و تجارت به ترکیه می آیند

. ۴افراد خارجی که برای آموزش ضمن خدمت به ترکیه می آیند

. ۵افراد خارجی که به عنوان بخشی از برنامه های بین المللی تبادل دانشجویان یا مطابق با موافقت نامه های بین المللی که ترکیه به عنوان یک طرف در آن حضور دارد به ترکیه می آیند

.۶ افراد خارجی که با اهداف توریستی به ترکیه می آیند

 . ۷افراد خارجی که برای معالجه پزشکی به ترکیه می آیند، به جز افرادی که بیماری آنها ممکن است تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه باشد.

.۸ افراد خارجی که به دلیل درخواست یا تصمیمات دستگاههای قضایی یا اداری، باید در ترکیه بمانند

.۹ افراد خارجی که به دنبال انتقال از اجازه اقامت خانواده به اجازه اقامت موقت هستند

.۱۰ افراد خارجی که برای شرکت در دوره های زبان ترکی به ترکیه می آیند، ممکن است حداکثر در دو نوبت اجازه اقامت موقت دریافت کنند

.۱۱ افراد خارجی که برای اهداف آموزشی، تحقیق یا کارآموزی از طریق مؤسسات عمومی ترکیه به این کشور می آیند، ممکن است حداکثر یک سال و بیشتر از یک سال اجازه اقامت موقت به آنها اعطا کنند.

توجه داشته باشید که در صورت ماندن بیش از ۱۲۰ روز در خارج از خاک ترکیه طی مدت یک سال ، مجوزهای اقامت موقت ممکن است باطل شود. لازم بذکر است که درخواست اقامت موقت افرادی که در خطر اخراج از ترکیه هستند یا ممنوع الورود به این کشور هستند، ثبت و قبول نخواهد شد.