اقامت دائم ترکیه

اقامت دائم ترکیه

اقامت بلند مدت ترکیه Long-Term Residence Permit In Turkey

انواع اجازه اقامت در ترکیه: در قوانین جدید اقامتی ترکیه، ۶ نوع اجازه اقامت مشخص شده است:

  1. اجازه اقامت کوتاه مدت ( Short-Term Residence Permit )
  2. اجازه اقامت برای خانواده ( Family Residence Permit )
  3. اجازه اقامت تحصیلی ( Student Residence Permit )
  4. اجازه اقامت بلند مدت ( Long- Term Residence Permit )
  5. اجازه اقامت بشردوستانه ( Humanitarian Residence Permit )
  6. اجازه اقامت برای قربانیان قاچاق انسان ( Residence Permits for the victims of Human Trafficking )

یک فرد خارجی می تواند بعد از ۸ سال اقامت قانونی و بدون وقفه در کشور ترکیه، اقامت بلند مدت و یا دایم دریافت کند. اما آن دسته از اتباع بیگانه که به عنوان پناهنده و پناهنده مشروط در ترکیه زندگی می کنند و یا خارجی هایی که دارای مجوز اقامت برای اهداف بشردوستانه یا تحت حمایت موقت هستند، واجد شرایط درخواست اجازه اقامت طولانی مدت نیستند. برای دریافت اجازه اقامت بلند مدت ترکیه داشتن شرایط ذیل الزامی است:

  • عدم دریافت کمک های اجتماعی از دولت ظرف ۳ سال اخیر.
  • ارایه مدارم به جهت دارا بودن منابع مالی کافی برای گذران زندگی خود و خانواده.
  • دارا بودن بیمه درمانی معتبر.
  • داشتن مدر ک عدم سوء پیشینه برای اثبات اینکه تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت نمی باشد.

لازم بذکر است که شرایط محاسبه این ۸ سال بر اساس ماده شماره ۳۸ قانون مهاجرت ترکیه، نیمی از مدت اقامت تحصیلی به حساب خواهد آمد به علاوه ما بقی اقامت قانونی پیوسته که در ترکیه داشته اید. اگر تبعه خارجی که براساس مجوز اقامت طولانی مدت در ترکیه اقامت دارد بیش از یک سال در خارج از ترکیه به جز دلایل پزشکی، تحصیلی و خدمات عمومی اجباری در کشور زادگاه خود اقامت کند، اجازه اقامت ممکن است لغو شود.

اگر اتباع بیگانه از نظر صلح و امنیت عمومی خطر جدی داشته باشند، اجازه اقامت لغو می شود و شخص ذینفع نمی تواند درخواست دیگری برای مجوزهای اقامتی ارائه دهد. مجوزهای اقامت طولانی مدت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه توسط فرمانداری لغو می شود