اجازه اقامت برای خانواده Family Residence Permit

ااجازه اقامت برای خانواده ( Family Residence Permit )

اجازه اقامت خانوادگی به همسر خارجی یا فرزندان خارجی آنان، که زیر سن قانونی (۱۸ سال) هستند و یا فرزندان وابسته ( مثال دارای معلولیت یا … ) که دارای اجازه اقامت معتبر هستند اعطا می شود. خارجیانی که دارای وضعیت حفاظت ثانویه ( secondary-protection status ) هستند، پناهندگان و افرادی که از تابعیت ترکیه انصراف داده اند، شامل این نوع اقامت می شوند. اجازه اقامت خانواده حداکثر برای دو دوره دو ساله صادر می شود.

در موارد ازدواج، برای افرادی که بیش از یک همسر دارند، فقط یک همسر می تواند مجوز اقامت خانواده را دریافت کند. این در حالیست که همه فرزندان فرد (تفاوت ندارد که متعلق به کدام همسر هستند) می توانند از این اجازه اقامت استفاده کنند. لازم بذکر است که هر دو شریک ازدواج (مرد و زن) باید در سن ۱۸ سال یا بالاتر باشند. برای گرفتن اقامت خانواده برای فرزندانی که تحت تکلف پدر و مادر هستند، در صورت عدم حضور هریک، اجازه نامه (توافق نامه) رسمی طرف غایب لازم است.

فرزندان خانواده هایی که با اجازه کار در ترکیه مقیم هستند، برای گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه، نیازی به گرفتن اجازه اقامت تحصیلی ندارند. همسران یا فرزندان، برای درخواست اجازه اقامت خانوادگی، باید دارای گذرنامه ای باشند که حداقل ۶۰ روز فراتر از مدت زمان اقامت درخواست شده باشد. آن دسته از افراد خارجی که حداقل سه سال در ترکیه اقامت داشته و به سن ۱۸ سالگی رسیده اند، ممکن است مجبور شوند انتقال از اجازه اقامت خانوادگی به اجازه اقامت کوتاه مدت را بدهند.

در صورت طلاق فرد خارجی از یک شهروند ترکیه، به افراد خارجی که حداقل سه سال با اجازه اقامت خانواده در ترکیه اقامت داشته اند، ممکن است اجازه اقامت کوتاه مدت داده شود. اما در صورت جدایی با توجه به تصمیم دادگاه در مورد اثبات خشونت خانگی، مدت سه سال زندگی در ترکیه برای شریک خارجی مطلقه در نظر گرفته نخواهد شد. برای واجد شرایط بودن اجازه اقامت خانواده، شرایط زیر نیز باید رعایت شود:

        ۱. اقامت حداقل یک سال در ترکیه با اجازه اقامت معتبر

  1. اثبات داشتن درآمدی برابر با درآمد حداقلی رسمی کشور ترکیه (حقوق حداقلی وضع شده توسط وزارت کار)
  2. داشتن شرایط اقامتی مناسب (مسکن) در ترکیه، مطابق با سلامت و امنیت عمومی
  3. داشتن بیمه درمانی که شامل تمام اعضای خانواده می شود
  4. اثبات نداشتن هیچگونه خشونت خانگی یا جرایم مشابه، ظرف ۵ سال گذشته
  5. ثبت درخواست با آدرس ثبت شده در سیستم نفوس ترکیه